Kategoria:

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Banki znacząco różnią się w podejściu do oceny maksymalnej zdolności kredytowejNiemal 190 tys. zł – tyle wynosi różnica w szacowanej maksymalnej zdolności kredytowej pomiędzy najbardziej liberalnym a najbardziej konserwatywnym bankiem. Większość instytucji proponuje podobne kwoty niezależnie od tego, czy w trzyosobowej rodzinie pracuje tylko jeden czy dwoje małżonków.

Banki aktywne na rynku kredytów hipotecznych różnią się od siebie nie tylko podejściem do minimalnego wymaganego wkładu własnego, sposobu ustalania marży i proponowanym zestawem zniżek za nabycie dodatkowych produktów. Instytucje w różny sposób szacują także zdolność kredytową potencjalnych klientów, oceniając maksymalną finansową wydolność kredytobiorców.

W październikowej edycji rankingu kredytów hipotecznych banki przygotowywały symulacje dla rodziny z jednym dzieckiem. Łączny miesięczny dochód kredytobiorców wynosił 7 tys. zł i był uzyskiwany z umowy o pracę na czas nieokreślony. Porównaliśmy kwoty, jakie proponują poszczególne instytucje przy założeniu wnioskowania o zobowiązanie z 20-procentowym wkładem własnym.

W pierwszym z wariantów założyliśmy, że gospodarstwo domowe ma dwa źródła dochodów – pracują oboje małżonkowie, zarabiając po 3,5 tys. zł. Najwyższy szacunek zdolności kredytowej w takim scenariuszu przedstawił ING Bank Śląski. Klienci mogliby liczyć na uzyskanie ponad 727 tys. zł finansowania. Zbliżoną kwotę proponuje Bank BGŻ BNP Paribas – 725 tys. zł.

Szacunkowa maksymalna zdolność kredytowa kredytobiorców o łącznym miesięcznym dochodzie netto 7 tys. zł (LTV 80 proc., spłata 30 lat, dwa źródła dochodów, dla profilowego kredytobiorcy)

Lp. Bank Maksymalna zdolność kredytowa Krotność rocznego dochodu netto
1. ING Bank Śląski 727 483 zł 8,66
2. Bank BGŻ BNP Paribas 725 855 zł 8,64
3. Alior Bank 679 219 zł 8,09
4. Bank Pekao 672 875 zł 8,01
5. BOŚ 667 818 zł 7,95
6. Eurobank 654 536 zł 7,79
7. Deutsche Bank 650 000 zł 7,74
8. Bank Millennium 640 000 zł 7,62
9. Raiffeisen Polbank 636 000 zł 7,57
10. Citi Handlowy 619 000 zł 7,37
11. PKO BP i PKO Bank Hipoteczny 580 650 zł 6,91
12. Bank Zachodni WBK 571 304 zł 6,80
13. Credit Agricole 537 809 zł 6,40
Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 11-18.10.2017 r.

 

Na końcu zestawienia znalazły się PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK oraz Credit Agricole. U tych kredytodawców proponowana kwota nie przekraczała 600 tys. zł. Różnica pomiędzy najbardziej liberalnie szacującym zdolność bankiem a najbardziej konserwatywnym wyniosła 189 tys. zł.

Przy jednym źródle dochodów zdolność na podobnym poziomie

Drugi wariant zakładał, że rodzinę utrzymuje jedna osoba. Kwota do dyspozycji pozostawała jednak bez zmian i wyniosła 7 tys. zł. Większość banków w takich warunkach przedstawiła takie same szacunki maksymalnej zdolności kredytowej.

Do wyjątków należy eurobank, w którym rodzina mogłaby liczyć na nieco niższą kwotę kredytu. Różnica w stosunku do opcji z dwoma źródłami dochodu wyniosła 14 tys. zł. Z kolei Credit Agricole klientowi o ponadprzeciętnych dochodach zaproponował minimalnie wyższą sumę finansowania – zdolność w takim scenariuszu wzrosłaby o 5 tys. zł.

Warto przypomnieć, że w Polsce nadzór finansowy nie narzuca maksymalnej dopuszczalnej relacji pomiędzy dochodami kredytobiorców a wysokością kredytu. Przykładowo w Wielkiej Brytanii rekomendowaną wartością jest 4,5-krotność rocznych wpływów gospodarstwa domowego. Ankietowane przez Bankier.pl banki proponują kwoty sięgające ośmiokrotności rocznego dochodu netto. Zaciąganie zobowiązania na granicy maksimum finansowej wydolności jest jednak szczególnie ryzykowne w czasach niskich stóp procentowych – wzrost stawki WIBOR w przyszłości szybko przełoży się na wzrost obciążenia kredytobiorcy ratami.

Michał Kisiel-bankier.pl

 

 

 

 

Design by: www.diablodesign.eu